Menu
EUR
  • Gratis verzending vanaf €35 in BE & NL
  • Persoonlijke service
  • Veilig online betalen
  • Mooi verpakt

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden
(versie 2016-2; gepubliceerd op 3/08/2016 en sindsdien van kracht)1. TOEPASSING

 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website http://www.lilandlou.be met betrekking tot de op de website www.lilandlou.be aangeboden producten. De website www.lilandlou.be is eigendom van en wordt beheerd door LILOU VOF en heeft haar maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Dennenweg 39 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het het BTW nummer: 0685.563.435

Door een bestelling te plaatsen op www.lilandlou.be aanvaardt u deze verkoopvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. De verkoper behoudt zich het recht voor de verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de verkoopvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

Wij raden u aan een kopie van deze verkoopsvoorwaarden af te printen of op uw harde schijf op te slaan wanneer u beslist om een bestelling te plaatsen via www.lilandlou.be

 

2. HERROEPINGSRECHT 

De consument heeft het recht aan Lil & Lou mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Indien je je van deze mogelijkheid gebruik wil maken, moet je de producten op eigen risico en kosten terugsturen naar Lilou VOF, Klamperdreef 9, 2900 Schoten, België.

Opgelet: Artikelen gekocht tijdens de solden-periode kunnen niet geretourneerd worden. Alsook de artikelen in outlet kunnen niet geretourneerd worden.

Indien de consument een aankoop wenst, te annuleren alvorens hij de goederen heeft ontvangen dus een onbetaalde order, zal hij dit schriftelijk en binnen de 14 dagen na de plaatsingsdatum van het order, moeten meedelen via [email protected].

Indien dit niet binnen de 14 dagen, na de plaatsing van het order gebeurt, zal Lil & Lou, een schadevergoeding kunnen eisen die overeenkomt met 10% van het factuurbedrag met een minimum van € €150.

De schadevergoeding mag vermeerderd worden met een bedrag dat overeenkomt met 1% van het factuurbedrag.

Per volledige maand dat de betalingstermijn is verstreken, te rekenen vanaf de betreffende vervaldag, zal dit aangerekend worden.

Gepersonaliseerde en gesoldeerde producten kunnen niet geannuleerd of geretourneerd worden.

 

3. PRIJZEN

Alle vermelde prijzen zijn in Euro (€), inclusief BTW (21%) en exclusief verzendingskosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders we het anders hebben aangegeven. Verzendingskosten worden duidelijk apart aangegeven bij de afrekening. Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de actie die op het moment van de bestelling worden vermeld. Lil & Lou houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren indien nodig. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil. Ondanks wij www.lilandlou.be met de nodige zorg hebben opgesteld, kunnen er zich mogelijk fouten voordoen op de website www.lilandlou.be weergegeven prijzen. Enige foutief weergegeven prijzen zullen door ons zo spoedig mogelijk worden gecorrigeerd en zullen in ieder geval niet bindend zijn voor ons. Dit zijn menselijke fouten.

 

4.VERZENDINGSKOSTEN

De verzendkosten worden aangegeven tijdens het afrekenen in het winkelmandje. De tarieven voor de België en Nederland kan je hieronder terug vinden. Voor verzending naar andere landen, gelieve ons te contacteren om de juiste verzendingskost zodat we u de juiste verzendingskost kunnen meedelen.

 

4.1 BELGIË

Bestellingen vanaf €150 worden gratis verzonden in België en Nederland. Voor een bestelling beneden dit bedrag betaal je bij thuislevering €5,85 & bij een ophaalpunt of pakjesautomaat, €3,85. 
Ophalen in Schoten is gratis.

 

4.2 NEDERLAND

Bestellingen vanaf €150 worden gratis verzonden. Voor een bestelling beneden dit bedrag betaal je bij thuislevering €6,75 en naar een afhaalpunt €5,75.

 

5. PRODUCTINFORMATIE

Lil & Lou, tracht de productomschrijvingen en het beeldmateriaal zo nauwkeurig en correct mogelijk te maken. Informatie over de artikelen (maten, materialen, kleuren,…), betreft altijd indicatieve informatie. De weergave van de kleuren van de producten op deze website zijn meestal afhankelijk van de instellingen van het beeldscherm en de grafische kaart van het toestel van de bezoeker van de website. Afgebeelde kleuren kunnen soms afwijken van de werkelijke kleuren van de producten. Indien er zich typfouten voordoen, dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Wanneer artikelen kleiner of groter tailleren dan gewoonlijk, wordt dit bij het product vermeld. Je kan steeds extra uitleg vragen door ons te contacteren.

 

6. RETOURNEREN

Als u een product heeft gekocht voor uw eigen persoonlijke gebruik als consument en u gebruik wilt maken van uw recht om het contract te herroepen, moet u onze klantenservice (per e-mail: [email protected]) daarvan binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering via e-mail of telefonisch op de hoogte stellen en een verzoek tot retournering indienen. Indien onze klantenservice dit verzoek goedkeurt zal zij u per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering. Volg dan onderstaande stappen.

 

Stap 1: Breng ons op de hoogte

Breng binnen de 14 dagen na ontvangst van het artikel onze klantenservice op de hoogte via e-mail: [email protected]

Vermeld duidelijk om welk product van uw bestelling het gaat & wat de reden is van uw retour.

Wij laten u iets weten ivm uw retouraanvraag.

 

Stap 2: Verpak en etiketteer zorgvuldig

Om uw terugbetaling te kunnen garanderen moeten de goederen uiteraard onbeschadigd terug bij ons geraken. Zorg dus dat u zorgvuldig verpakt in een stevige doos die u goed dicht kleeft en voorzie de zending daarna van het etiket dat u hebt moeten uitprinten.

Kleef dit etiket goed zichtbaar op de grootste zijde van de doos.

 

Stap 3: Breng binnen in een postpunt

Breng daarna de zending binnen in een postkantoor of postpunt van Bpost of DPD

Voor DPD: https://www.dpd.com/nl_privateklanten#!retouren 

Voor BPOST: http://www.bpost.be/site/nl/ontvangen/pakjes-ontvangen/pakjes-ontvangen-in-een-afhaalpunt

 

Stap 4: Retourkosten

De kosten voor de retourzending zijn steeds ten laste van de klant, zowel voor België als Nederland.

Enkel als de reden van retour bij ons ligt omdat wij u een foutief of beschadigd artikel toe stuurden, is de retour kost uiteraard voor ons en wordt deze wel teruggestort.

Indien u de goederen zelf naar ons terugbrengt, te Schoten, zijn er ook geen extra kosten aan verbonden.

 

Stap 5: Terugbetaling

Na ontvangst en controle van de goederen zullen wij u uiteraard terugbetalen. Daarom is het belangrijk dat u een rekening nummer moet invullen waarop we de terugbetaling kunnen doen.

In onze algemene voorwaarden staat dat we binnen de 14 dagen terugbetalen, in werkelijkheid gebeurt het meestal sneller

 

7. LEVERING

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. Lil & Lou tracht een zo snel mogelijke levering te garanderen. Foutieve gegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Onze prijzen zijn steeds exclusief het transport en de levering van de goederen. De kosten van transport en levering worden vermeld bij de betaling.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoedingen. 
Onze pakketten worden binnen de 1-2 werkdagen verzonden.
Wij controleren onze artikelen voor we deze versturen en zorgen voor een kwalitatieve & stevige verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer jouw zending onmiddellijk bij ontvangst. Wij controleren iedere zending voor ze de deur uit gaat. Indien je toch schade vaststelt aan de door jou bestelde artikelen, dan vragen wij je ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen, indien mogelijk vragen we ook ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. Gooi nooit de postverpakking weg voor je hebt vastgesteld dat jouw zending in goede staat is en stuur nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te contacteren. Dit kan op [email protected]

 

8. PRIVACY

8.1

Lil & Lou maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen uitvoeren.

 

8.2

Bestellen bij Lil & Lou vereist dat je ons uw klantgegevens bezorgt. We gebruiken deze gegevens voor de administratie van je bestelling, het beheer van je bestellingen, leveringen, facturen en het opvolgen van onze betalingen. Je gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden. Je hebt als koper steeds recht op inzage en verbetering van deze gegevens.

 

9. WAARBORG

Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie.
Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen.
De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het  gefactureerde/betaalde bedrag aan de koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de      koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voorvermelde garantiestelsel.

 

10. BETALING

Indien een factuur niet betaald wordt binnen de 14 dagen ( niet geldig voor pre-order) na de plaatsingsdatum van het order, mogen wij onmiddellijk een schadevergoeding aanrekenen die overeenkomt met 10% van het factuurbedrag met een minimum van € €150.

De schadevergoeding mag vermeerderd worden met een bedrag dat overeenkomt met 1% van het factuurbedrag.

Per volledige maand dat de betalingstermijn is verstreken, te rekenen vanaf de betreffende vervaldag, zal dit aangerekend worden.

Als uw aankoop een pre-order betreft, is de maximale vervaldag, 6 weken na de plaatsingsdatum van de pre-order.

 

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

Geen enkel gegeven of foto's van onze site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder dat wij onze uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven.

 

12. KLACHTEN

 Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

 

13. OVERMACHT

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze macht, inbegrepen productie onderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 

14. CONTACTGEGEVENS

Als u nog vragen hebt over het kopen van producten via www.lilandlou.be, kunt u per e-mail ([email protected]) of telefonisch contact opnemen.

 

15. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze verkoopvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. De Rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd.

 

 

 

iDEAL MasterCard Bancontact Visa
Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

Totaal incl. btw
€0,00
Bestel nog voor €35,00 en de verzending is gratis
0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!